Přeskočit na hlavní obsah

Apple Pay a Google Pay

Služby Apple Pay i Google Pay jsou součástí platební brány Comgate. Pro zobrazení služeb zákazníkovi stačí mít povolenou metodu platby kartou CARD_CZ_COMGATE nebo CARD_CZ_CSOB_2.

V rámci služby není možné použít funkcionalitu opakované a verifikační platby. Ostatní funkcionality jsou k dispozici.

Zobrazení služeb

Zobrazení služb Apple Pay i Google Pay se odvíjí podle toho, zda se výběr platebních metod nachází v košíku e-shopu nebo e-shop využívá výběru metod od Comgate. Dále je potřeba rozlišit, zda má dojít k přesměrování plátce na karetní bránu nebo se Apple Pay či Google Pay zobrazí přímo v prostředí košíku e-shopu.

Rozlišujeme tedy tři možnosti zobrazení:

 1. Tlačítko v karetní bráně - V případě, že se výběr platebních metod nachází na straně Comgate, není pro zobrazení služeb třeba žádných úprav. Stačí mít povolenou metodu platby kartou CARD_CZ_COMGATE nebo CARD_CZ_CSOB_2. Po výběru jedné z těchto metod ze strany plátce probíhá platba standardním procesem s přesměrováním na platební bránu, kde se služby zobrazí automaticky. Zde je zároveň plátci umožněno ručně zadat číslo karty. Pokud se na bránu dostane plátce ze zařízení či prohlížeče, které některou ze služeb nepodporují, bude plátce moci provést alespoň úhradu platební kartou.

 2. Tlačítko v košíku e-shopu s přesměrování plátce na karetní bránu - Pokud je výběr platebních metod na straně e-shopu, platba se zakládá jako běžná platba, v požadavku je však třeba volat metodu APPLEPAY_REDIRECT či GOOGLEPAY_REDIRECT. Následně dojde k přesměrování plátce na platební bránu pomocí získaného platebního odkazu. Tlačítka Apple Pay i Google Pay se poté zobrazí na karetní bráně automaticky. Proces platby z pohledu plátce je následně shodný s první variantou. Doporučujeme dodržovat naše zásady pro zobrazení tlačítek Google Pay a Apple Pay, které jsou dostupné níže.

 3. Tlačítko součástí košíku e-shopu, bez přesměrování na karetní bránu V této variantě integrace nedochází k přesměrování plátce na karetní bránu a platba je kompletně zpracována přímo v prostředí e-shopu. Implementace tohoto chování je náročnější, než obě výše zmíněné varianty. K tomuto účelu musíte použít námi připravenou JavaScriptovou knihovnu Checkout SDK. Detailní informace k postupu integrace naleznete v části dokumentace věnované Checkout SDK.

Pokud obchodník nedělá kontrolu dostupnosti Apple Pay a Google Pay na své straně, nemusí být tato metoda ve výsledku dostupná, i když si ji plátce vybral v košíku e-shopu. Plátci je následně nabídnuta standardní platba kartou s opisem údajů.

Zásady zobrazení tlačítek

Apple Pay v košíku e-shopu

Služba Apple Pay je dostupná pouze uživatelům, kteří mají k dispozici webový prohlížeč Safari a vlastní zařízení od společnosti Apple, které disponuje Touch ID nebo Face ID. K těmto zařízením patří MacBook, iPhone, iPad a stolní Mac. Z tohoto důvodu doporučujeme službu zobrazovat v objednávce pouze klientům, kteří platit s Apple Pay mohou. Návod najdete přímo na stránkách Apple pro vývojáře.

Nejsnadněji, jak tuto skutečnost ověřit lze pomocí:

if (window.ApplePaySession) {
// Apple Pay JS API je dostupné => jsme na podporovaném zařízení

window.ApplePaySession.canMakePayments()
.then((result) => {
// zařízení je schopné provádět platby pomocí Apple Pay
})
}

Dále je potřeba dodržet nekolik náležitostí vyžadovaných společností Apple:

Google Pay v košíku e-shopu

Pro Google Pay je potřeba dodržet náležitosti vyžadované společností Google:

Případy, kdy se Apple Pay nezobrazí

Může se stát, že Apple Pay plátci zobrazeno nebude, pokud Apple Pay knihovna vyhodnotí, že není možné platbu na daném zařízení realizovat.

Apple Pay se nezobrazí, když:

 • plátce je v jiném prohlížeči než Safari (to samé platí pro “in App” browser na iOS ).

pokud je plátce v podporovaném prohlížeči Safari, tak se Apple Pay nezobrazí, když:

 • platba probíhá v iframe,
 • plátce nemá v Apple Wallet vloženou žádnou kartu,
 • zařízení nepodporuje Apple Pay (například neaktualizované zařízení),
 • knihovna Apple Pay z nějakého důvodu vyhodnotí, že platbu nelze provést (důvody nejsou sdělovány),
 • v kontextu prohlížeče není dostupné Payment Request API,
 • není povoleno používat metodu Apple Pay na obchodě (například pro Shopify),
 • obchod nepoužívá ke zpracování karetních transakcí metodu CARD_CZ_COMGATE ani CARD_CZ_CSOB_2,
 • se jedná o opakovanou platbu (založená s parametrem initRecurring=true),
 • se jedná o verifikační platbu (založená s parametrem verification=true),
 • se jedná o opakovanou iniciační platbu.

Případy, kdy se Google Pay nezobrazí

Může se stát, že Google Pay plátci zobrazeno nebude, pokud Google Pay knihovna vyhodnotí, že není možné platbu na daném zařízení realizovat.

Google Pay se nezobrazí, když:

 • knihovna Google Pay z nějakého důvodu vyhodnotí, že platbu nelze provést (důvody nejsou sdělovány),
 • v kontextu prohlížeče není dostupné Payment Request API,
 • plátce používá nepodporovaný prohlížeč (seznam dostupných prohlížečů),
 • není povoleno používat metodu Google Pay na obchodě (například pro Shopify),
 • obchod nepoužívá ke zpracování karetních transakcí metodu CARD_CZ_COMGATE ani CARD_CZ_CSOB_2,
 • se jedná o opakovanou platbu (založená s parametrem initRecurring=true),
 • se jedná o verifikační platbu (založená s parametrem verification=true),
 • se jedná o opakovanou iniciační platbu.