Přeskočit na hlavní obsah

API metody platby (1.0)

create

Přístup je chráněn validací IP adresy a integrita předávaných dat je zajištěna použitím HTTPS protokolu.

Server platební brány odpovídá pouze v případě, že je platba zakládána na pozadí. Všechny parametry jsou 'urlencoded', stejně jako v případě HTTP requestu. Pokud je platba založena přesměrováním (parametr 'prepareOnly' je 'false'), pak server platební brány rovnou přesměruje Plátce na příslušnou URL nebo zobrazí chybovou zprávu.

Výběr platební metody
V rámci nákupního procesu je v e-shopu možné plátci zobrazit výběr platebních metod a na základě jeho výběru založit platbu s konkrétní metodou. Ve chvíli, kdy je plátci zobrazena platební brána, dojde k automatickému zobrazení předem vybrané platební metody. Nastavit vybranou platební metodu je možné vyplněním parametru 'method'. Prostřednictvím tohoto parametru je možné platební metody i různě filtrovat.
Více zde: https://apidoc.comgate.cz/metody-platebni-brany

Předautorizace
Platební brána umožňuje zadávat, potvrzovat a rušit předautorizace plateb kartou. Založení platby probíhá standardně, pouze je potřeba uvést parametr 'preauth=true'. Poté plátce projde stejným procesem jako v případě normální platby. Poté, co zadá své údaje na platební bráně, je na jeho platební kartě zarezervována příslušná částka. Podle výsledku této operace přechází buď do zvláštního stavu AUTHORIZED, nebo v případě zamítnutí do stavu CANCELLED. Tento stav je ohlášen na pozadí obvyklým postupem popsaným výše.
Aby byly peníze skutečně strženy, volá e-shop funkci pro potvrzení předautorizace. Pokud se peníze mají uvolnit (např. není možné naplnit podmínky kupní smlouvy), volá funkci pro zrušení předautorizace.

UPOZORNĚNÍ

URL adresa a struktura kódu založené platby se může měnit. Vždy použijte adresu, kterou vám vrátí API, a nijak do ní nezasahujte. Pokud chcete uložit kód platby, použijte parametr transId. Nikdy neparsujte data z konkrétních pozic v textu, mohou se též měnit.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded

Vytvořit novou platbu

merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate - naleznete v Klientském portálu v sekci Nastaveni obchodů - Propojeni obchodu.

test
boolean
Default: true

Hodnota 'true' znamená, že platba bude založena jako testovací, hodnota 'false' znamená produkční verzi. Pokud parametr chybí, založí se platba jako produkční.

country
string

Možné hodnoty: AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE, US. Pro ostatní země použijte ALL. Pokud parametr chybí, použije se automaticky 'CZ'. Parametr slouží k omezení výběru platebních metod na platební bráně. Je potřeba aby byla zvolena správná kombinace parametrů 'country' a 'curr' (měna) pro daný region. Například pro zobrazení českých tlačítek a platby kartou v měně CZK zvolte kombinaci country=CZ a curr=CZK. U slovenských bankovních tlačítek a platby kartou v EUR zvolte country=SK a curr=EUR. Pro polská bankovní tlačítka a platbu kartou v PLN zvolte country=PL a curr=PLN. Pro ostatní cizí měny můžete použít parametr country=ALL nebo další kód země, který platební brána přijímá.

price
required
integer <int32>

Cena za produkt v centech nebo haléřích. U měny HUF nelze zadat cenu s desetinnými místy. V tomto případě musí cena vždy končit 00.
Musí být min. 1 CZK; 0,1 EUR; 1 PLN; 100 HUF; 1 USD; 1 GBP; 5 RON; 0,5 NOK; 0,5 SEK.
Max. 1 000 000 CZK; 40 000 EUR; 170 000 PLN; 12 500 000 HUF; 45 000 USD; 35 000 GBP; 190 000 RON; 400 000 NOK; 390 000 SEK.

curr
required
string

Kód měny dle ISO 4217. K dispozici jsou měny: CZK, EUR, PLN, HUF, USD, GBP, RON, NOK, SEK.

label
required
string

Krátký popis produktu (1-16 znaků) – dle této položky je možné filtrovat platby v Klientském portálu.

refId
required
string

Parametr vhodný k zadaní variabilního symbolu nebo čísla objednávky na straně Klienta (nemusí být unikátní, tzn., že lze založit více plateb se stejným refId). V Klientském portálu a denním csv. je parametr označen jako ID Klienta.

method
required
string

Metoda platby z tabulky platebních metod, hodnota 'ALL' v případě, že si má metodu vybrat plátce, nebo jednoduchý výraz s výběrem metod.
Více zde: https://apidoc.comgate.cz/metody-platebni-brany

account
string

Identifikátor bankovního účtu Klienta, na který Comgate převede peníze. Pokud parametr nevyplníte, použije se výchozí účet Klienta. Seznam účtů Klienta najdete na https://portal.comgate.cz/.

email
required
string

Kontaktní email plátce. Povinný je pouze jeden z údajů emailová adresa nebo telefonní číslo.

phone
required
string

Telefonní číslo plátce v mezinárodním formátu +420777112233. Povinný je pouze jeden z údajů emailová adresa nebo telefonní číslo.

fullName
required
string

Jméno a příjmení plátce, např. Josef Novák.

billingAddrCity
string

Fakturační adresa - město. (např. Hradec Králové).

billingAddrStreet
string

Fakturační adresa - ulice. (např. Jiráskova 115).

billingAddrPostalCode
string

Fakturační adresa - PSČ. (např. 50304).

billingAddrCountry
string

Fakturační adresa - země, ve formátu ISO 3166 alpha-2 (např. CZ, SK, US, GB).

delivery
string

Způsob doručení - jedna z dostupných možností: HOME_DELIVERY, PICKUP, ELECTRONIC_DELIVERY. Varianta PICKUP znamená všechna výdejní místa, výdejní boxy apod.

homeDeliveryCity
string

Doručovací adresa - město. Vyplňuje se pouze v případě delivery=HOME_DELIVERY (např. Hradec Králové).

homeDeliveryStreet
string

Doručovací adresa - ulice. Vyplňuje se pouze v případě delivery=HOME_DELIVERY (např. Štefanikova 421).

homeDeliveryPostalCode
string

Doručovací adresa - PSČ. Vyplňuje se pouze v případě delivery=HOME_DELIVERY (např. 50341).

homeDeliveryCountry
string

Doručovací adresa - země, ve formátu ISO 3166 alpha-2. Vyplňuje se pouze v případě delivery=HOME_DELIVERY (např. CZ, SK, US, GB).

category
string

Kategorie produktu v košíku - jedna z dostupných možností, která nejvíce popisuje košík: PHYSICAL_GOODS_ONLY, OTHER. Varianta OTHER zahrnuje i dárkové karty, vouchery nebo služby.

name
string

Identifikátor produktu – tato položka se nachází v denním csv. Klienta pod názvem Produkt.

lang
string

Kód jazyka (ISO 639-1), ve kterém budou Plátci zobrazeny instrukce pro dokončení platby, standardně povolené hodnoty ('cs', 'sk', 'en', 'es', 'it', 'pl', 'fr', 'ro', 'de', 'hu', 'si', 'hr', 'no', 'sv'), pokud parametr chybí, použije se 'cs', v případě požadavku na další jazyk, kontaktujte podpora@comgate.cz.

prepareOnly
required
boolean
Default: false

V případě zakládání platby na pozadí vyplňte 'true'. Při zakládání platby přesměrováním vyplňte buď 'false' nebo parametr nepoužívejte. Jaký povolený způsob založení platby máte nastaven, zjistíte v Klientském portálu v sekci Integrace - Propojení obchodu.

secret
required
string

V případě zakládání platby na pozadí vyplňte heslo pro komunikaci na pozadí. Při zakládání platby přesměrováním parametr ponechte prázdný, nebo jej nepoužívejte.

preauth
boolean

V případě požadavku na předautorizaci platby kartou nastavte na 'true'. V případě normální platby vyplňte 'false' nebo parametr nepoužívejte. Pouze pro platby kartou.

initRecurring
boolean

Příznak pro založení iniciační transakce pro opakované platby. Pouze pro Klienty, kteří mají službu povolenou.

verification
boolean

Parametr ověřovací platby, v případě požadavku na založení ověřovací platby (hodnota 'true') není nutné posílat parametr 'initRecurring'.

expirationTime
string

Délka expirace platby. Povolená hodnota je celé číslo následované písmenem zvolené časové jednotky: 'm' (minuty), 'h' (hodiny) nebo 'd' (dny). Například '30m' (30 minut) nebo '10h' (10 hodin) nebo '2d' (2 dny). Jednotky nelze kombinovat. Výsledná délka musí být v rozmezí 30 minut až 7 dní. Pokud není vyplněno, použije se hodnota v nastavení obchodu zvolená v Klientském portálu.

dynamicExpiration
boolean

Hodnota 'true' znamená, že u platby bude použita dynamická expirace, hodnota 'false' znamená, že dynamická expirace použita nebude. Pokud není vyplněno, použije se hodnota v nastavení obchodu zvolená v Klientském portálu. Více o dynamické expiraci najdete v článku zde.

url_paid
string

Individuální nastavení pro jednotlivé platby. Např. 'https://www.example.com/result.php?id=${id}&refId=${refId}'

url_cancelled
string

Individuální nastavení pro jednotlivé platby. Např. 'https://www.example.com/result.php?id=${id}&refId=${refId}'

url_pending
string

Individuální nastavení pro jednotlivé platby. Např. 'https://www.example.com/result.php?id=${id}&refId=${refId}'

Responses

Response Schema: application/x-www-form-urlencoded
code
required
integer

Návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1100 neznámá chyba
1102 zadaný jazyk není podporován
1103 nesprávně zadaná metoda
1104 nelze načíst platbu
1107 cena platby není podporovaná
1200 databázová chyba
1301 neznámý e-shop
1303 propojení nebo jazyk chybí
1304 neplatná kategorie
1305 chybí popis produktu
1306 vyberte správnou metodu
1308 vybraný způsob platby není povolen
1309 nesprávná částka
1310 neznámá měna
1311 neplatný identifikátor bankovního účtu Klienta
1316 e-shop nemá povolené opakované platby
1317 neplatná metoda – nepodporuje opakované platby
1319 nelze založit platbu, problém na straně banky
1399 neočekávaný výsledek z databáze
1400 chybný dotaz
1500 neočekávaná chyba

message
required
string
transId
string

Unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce, který bude zobrazen Plátci v různých fázích platby.

redirect
string

URL stránky, kam má být Plátce přesměrován pro realizaci platby.

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/create \
--data "&merchant=123456&test=1&price=1000&curr=CZK&label=Product 123&refId=order445566&method=ALL&email=platce@email.com&fullName=Jan Novák&delivery=HOME_DELIVERY&category=PHYSICAL_GOODS_ONLY&prepareOnly=1&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

cancel

Storno platby
V případě, že byla objednávka v e-shopu stornována a transakce nemá být plátcem dokončena, je možné využít storno platby. Na rozdíl od refundace musí být platba ve stavu očekávaná (pending).
Vzhledem k rychlosti zaplacení plateb může být platba již ve stavu zaplacená, v takovém případě se zobrazí chyba a je nutné využít metodu refundace.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded

Zrušení platby

merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

transId
required
string

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

Responses

Response Schema: application/x-www-form-urlencoded
code
required
integer

návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1400 není možné přepnout platbu do cancel stavu (platba nenalezena, platba není ve stavu pending, neoprávněný přístup)

message
required
string

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/cancel \
--data "&merchant=123456&transId=AB12-CD34-EF56&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

recurring

Opakované platby, zapamatování karetních údajů
Platební brána umožňuje zadávání opakovaných plateb, to je plateb na jedno kliknutí. První (iniciační) platba probíhá standardním procesem s přesměrováním na platební bránu, následující platby už probíhají kompletně na pozadí. Systém tak umožňuje plátci zaplatit během několika sekund bez nutnosti vyplňovat informace o platební kartě.
Tato funkcionalita je dostupná na vyžádání. V případě opakovaných plateb na začátku zakládáme iniciační platbu, která se zakládá jako běžná platba, pouze se v požadavku nachází navíc parametr 'initRecurring' - metoda create. Následné opakované platby jsou už zakládány metodou recurring a jsou vázány na Comgate ID iniciační transakce. Toto ID musí být v systému Klienta vázáno na konkrétního Plátce.
Po založení opakované platby nedochází k přesměrování Plátce na platební bránu, protože celý proces probíhá na pozadí, Klientovi je pouze předán stav založení platby, a ten následně zobrazí tento stav Plátci.

Následující opakované platby
Založení druhé a následující opakované platby do platební brány je možné pouze při akceptaci karet pro e-shopy, které mají službu povolenou. První (iniciační) platba probíhá standardní cestou (viz Založení platby). Proces založení druhé a každé další platby probíhá kompletně na pozadí, tyto platby jsou vázány na iniciační přes Comgate ID iniciační platby. Toto ID se musí nacházet v požadavku v parametru 'initRecurringId'. Plátci je v systému e-shopu jako výsledek zobrazen stav platby.

Všechny parametry jsou urlencoded, stejně jako v případě HTTP requestu pro založení standardní platby. V odpovědi se nachází parametr 'code', podle kterého e-shop určí, jaký výsledek zobrazí plátci. Code = 0 znamená úspěch, platba byla založena, jakýkoliv jiný kód znamená chybu a tudíž nezaložení platby.

Rekurentní platby (recurring)
Rekurentí platby, tzn. opakované platby s předem definovanou částkou a periodou (např. měsíční, týdenní apod.) lze realizovat pomocí služby Opakované platby, která je popsána v předchozích odstavcích.
Testovací rekurentní platby (s výjimkou iniciační) založené s e-mailem 'recurring.cancelled@comgate.cz' budou automaticky označeny jako CANCELLED (nezaplacené)

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded
merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

country
string

kód země ('CZ', 'SK', 'PL', 'ALL'), pokud parametr chybí, použije se 'CZ'

test
boolean

Hodnota 'true' znamená, že platba bude založena jako testovací, hodnota 'false' znamená produkční verzi. Pokud parametr chybí, založí se platba jako produkční.

price
required
string

Cena za produkt v centech nebo haléřích. Musí být min. 10 CZK (včetně), max. neomezeno.

curr
required
string

kód měny dle ISO 4217, standardně 'CZK'

label
required
string

krátký popis produktu (1-16 znaků)

refId
required
string

Reference platby v systému e-shopu (nemusí být unikátní, tzn., že lze založit více plateb se stejným refId).

account
string

Identifikátor bankovního účtu e-shopu, na který Comgate převede peníze. Pokud parametr nevyplníte, použije se výchozí účet e-shopu. Seznam účtů e-shopu najdete na https://portal.comgate.cz/.

email
required
string

Kontaktní email na Plátce (pro účely případné reklamace). Musí být shodný s emailem iniciační platby.

name
string

Identifikátor produktu - dle této položky je potom možné se zorientovat ve statistikách plateb Comgate platebního systému.

prepareOnly
required
string

Parametr musí nabývat hodnoty „true“. Opakované platby nelze zakládat přesměrováním.

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

initRecurringId
required
string

Comgate ID iniciační platby

Responses

Response Schema: application/x-www-form-urlencoded
code
required
integer

návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1100 neznámá chyba
1102 zadaný jazyk není podporován
1103 nesprávně zadaná metoda
1104 nelze načíst platbu
1200 databázová chyba
1301 neznámý e-shop
1303 propojení nebo jazyk chybí
1304 neplatná kategorie
1305 chybí popis produktu
1308 vybraný způsob platby není povolen
1309 nesprávná částka
1310 neznámá měna
1311 neplatný identifikátor bankovního účtu e-shopu
1316 e-shop nemá povolené opakované platby
1317 neplatná metoda – nepodporuje opakované platby
1318 iniciační platba nebyla nalezena
1319 nelze založit platbu, problém na straně banky
1320 neplatný email pro opakovanou platbu
1399 neočekávaný výsledek z databáze
1400 chybný dotaz
1500 neočekávaná chyba

message
required
string
transId
string

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce, který bude zobrazen Plátci v různých fázích platby

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/recurring \
--data "&merchant=123456&test=1&price=10000&curr=CZK&refId=2010102600&email=platce@email.com&prepareOnly=1&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y&initRecurringId=AB12-CD34-EF56" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

refund

Refundace platby
Metoda pro refundaci je určena pro již založené a proplacené platby. Stav platby musí být zaplacená (paid). Je možné provést jak částečnou (refundovaná částka je nižší, než částka platby), tak plnou refundaci (částka refundace je rovna částce platby). Daná částka bude převedena zpět na účet plátce.
Pokud platba nebyla dokončena a je ve stavu pending, je možné využít metodu storno platby.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded

Vrácení platby

merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

transId
required
string

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

amount
required
string

částka refundace – může být v plné nebo částečné výši transakce

curr
string

měna refundace, pokud není vyplněno, použije se 'CZK'

test
string

Hodnota 'true' znamená, že refundace bude založena jako testovací. Refundace a platba bude prověřena standardní cestou, pouze nedojde k refundaci původní platby.
Pokud je vyplněno 'false' nebo je parametr prázdný, je založena ostrá refundace.
Testovací transakce mohou být refundovány pouze testovací refundací.

refId
string

parametr vhodný k zadaní identifikačního čísla refundace na straně Klienta (nemusí být unikátní, tzn., že lze založit více refundací se stejným refId); v Klientském portálu v sekci refundací a denním csv u refundace je parametr označen jako ID Klienta. V případě, že tento parametr k refundaci není připojen, k platbě se zobrazí původní refId založené platby.

Responses

Response Schema: application/x-www-form-urlencoded
code
required
integer

návratový kód metódy a opis chyby:
0 OK
1100 neznáma chyba
1200 databázová chyba
1400 chybná otázka
1401 refundovaná platba je v stave CANCELLED
1402 čiastka prevyšuje povolenú výšku
1500 neočakávaná chyba

message
required
string

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/refund \
--data "&merchant=123456&transId=AB12-CD34-EF56&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y&amount=10000&curr=CZK&test=1" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

capturePreauth

V případě, že e-shop založil platbu s požadavkem na předautorizaci platby kartou (s využitím parametru 'preauth=true'), voláním této funkce vyžádá stržení peněz, které byly v rámci předautorizace zablokovány. Je možné provést jak částečné stržení transakce (předautorizovaná částka je nižší, než částka platby), tak plné stržení (částka stržení je rovna částce platby). Volání lze použít pouze pro platby, u nichž byl ohlášen stav AUTHORIZED.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded

Potvrzení předběžné autorizace

merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

transId
required
string

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

amount
string

částka předautorizace, která má být z karty stržena - může být v plné nebo částečné výši transakce

Responses

Response Schema: application/x-www-form-urlencoded
code
required
integer

návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1100 neznámá chyba
1104 nelze načíst platbu
1200 databázová chyba
1301 neznámý e-shop
1303 propojení nebo jazyk chybí
1399 neočekávaný výsledek z databáze
1400 chybný dotaz
1500 neočekávaná chyba

message
required
string

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/capturePreauth \
--data "&merchant=123456&transId=AB12-CD34-EF56&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

cancelPreauth

V případě, že e-shop založil platbu s požadavkem na předautorizaci platby kartou (s využitím parametru 'preauth=true'), voláním této funkce dává najevo, že peníze, které byly v rámci předautorizace zablokovány, nechce inkasovat a peníze se na kartě mohou opět uvolnit. Volání lze použít pouze pro platby, u nichž byl ohlášen stav AUTHORIZED.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded

Zrušení předautorizace

merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

transId
required
string

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

Responses

Response Schema: application/x-www-form-urlencoded
code
required
integer

návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1100 neznámá chyba
1104 nelze načíst platbu
1200 databázová chyba
1301 neznámý e-shop
1303 propojení nebo jazyk chybí
1399 neočekávaný výsledek z databáze
1400 chybný dotaz
1500 neočekávaná chyba

message
required
string

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/cancelPreauth \
--data "&merchant=123456&transId=AB12-CD34-EF56&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

transferList

Metoda transferList slouží k získání informace, jaké převody byly uskutečněny v rámci daného dne.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded
merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

date
required
string

uveďte datum uskutečnění převodu

test
boolean
Default: false

pokud vyplníte true, metoda vrátí předem definovaný vzorový převod

Responses

Response Schema: application/json
Array
transferId
integer
transferDate
string <date>
accountCounterparty
string
accountOutgoing
string
variableSymbol
string

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/transferList \
--data "&merchant=123456&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y&date=2023-03-22" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

Response samples

Content type
application/json
[
 • {
  }
]

singleTransfer

Metoda singleTransfer zobrazuje detailní informace ke konkrétnímu bankovnímu převodu.
Povinný parametr 'transferId' získá obchodník pomocí metody transferList.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded
merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

transferId
required
string

uveďte převody, které byly uskutečněny v rámci daného dne. Seznam získáte pomocí Metoda transferList.

test
boolean
Default: false

vhodné pro testování - Pokud je honota true, vrátí se detaily k předem definovaným vzorovým převodům

Responses

Response Schema: application/json
Array
transferId
integer
transferDate
string <date>
accountCounterparty
string
accountOutgoing
string
variableSymbol
string

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/singleTransfer \
--data "&merchant=123456&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y&transferId=1234567" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

Response samples

Content type
application/json
[
 • {
  }
]

csvSingleTransfer

Díky metodě csvSingleTransfer si lze stáhnout denní výpis ve formátu CSV.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded
merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

transferId
required
string

uveďte převody, které byly uskutečněny v rámci daného dne. Seznam získáte pomocí Metoda transferList.

download
string

Pokud není vyplněno, nebo je false, tak vrací data : název souboru a jeho obsah; pokud je true, tak vrací rovnou CSV soubor.

test
boolean
Default: false

Pokud je hodnota true, vrátí ukázkový CSV soubor.

Responses

Response Schema: application/json
nazev
string

Název staženého souboru CSV

csv
string

Soubor CSV s kódováním Base64

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/csvSingleTransfer \
--data "&merchant=123456&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y&transferId=5217530&download=false" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

Response samples

Content type
application/json
{
 • "nazev": "vypis-YYYY-MM-DD.csv",
 • "csv": "base64 encoded csv"
}

aboSingleTransfer

Díky metodě aboSingleTransfer si lze stáhnout denní výpis ve formátu ABO.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded
merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

transferId
required
string

uveďte převody, které byly uskutečněny v rámci daného dne. Seznam získáte pomocí Metoda transferList.

download
string

Pokud není vyplněno, nebo je false, tak vrací data : název souboru a jeho obsah; pokud je true, tak vrací rovnou ABO soubor.

type
string

parametr 'type' může nabývat hodnot 'v1' a 'v2'. Pod 'v1' získáte ABO verzi s poplatky uvedenými zvlášť ke každé platbě, pod 'v2' pak ABO s poplatkem souhrnným v jednom řádku. Pokud nebude parametr vyplněn, automaticky obdržíte typ 'v1'.

encoding
string
Default: "utf8"

Kódování znaků může mít hodnoty utf8 nebo win1250. Pokud není hodnota vyplněna je hodnota parametru defaultně ve formátu utf8.

test
boolean
Default: false

Pokud je hodnota true, vrátí ukázkový ABO soubor.

Responses

Response Schema: application/json
nazev
string

název souboru

abo
string

soubor abo/gpc v kódování base64

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/aboSingleTransfer \
--data "&merchant=123456&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y&transferId=transfer_id&download=true&type=v1" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

Response samples

Content type
application/json
{
 • "nazev": "vypis-YYYY-MM-DD.gpc",
 • "abo": "base64_encoded_abo_file"
}

csvDownload

Přímé stažení CSV souborů pro konkrétní den metodou csvDowload. Stažený soubor ve formátu ZIP bude obsahovat jeden nebo více souborů CSV, pokud je více převodů v rámci dne. Lze využít např. pro volání pomocí wget.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded
merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

date
required
string

povinný pouze za jeden den

test
boolean
Default: false

Pokud je hodnota true, vrátí ukázkový CSV soubor ve formátu ZIP.

Responses

Response Schema: application/zip
string <binary>

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/csvDownload \
--data "&merchant=123456&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y&date=YYYY-MM-DD" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

aboDownload

Přímé stažení ABO souborů pro konkrétní den metodou aboDowload. Stažený soubor ve formátu ZIP bude obsahovat jeden nebo více souborů ABO.
Lze využít např. pro volání pomocí wget.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded
merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

date
required
string

povinný pouze za jeden den

type
string

parametr 'type' může nabývat hodnot 'v1' a 'v2'. Pod 'v1' získáíte ABO verzi s poplatky uvedenými zvlášť ke každé platbě, pod 'v2' pak ABO s poplatek souhrným v jednom řádku. Pokud nebude parametr vyplněn, automaticky obdržíte typ 'v1'.

encoding
string

Kódování znaků může mít hodnoty utf8 nebo win1250. Pokud není hodnota vyplněna je hodnota parametru defaultně ve formátu utf8.

test
boolean
Default: false

Pokud je hodnota true, vrátí ukázkový CSV soubor ve formátu ZIP.

Responses

Response Schema: application/zip
string <binary>

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/aboDownload \
--data "&merchant=123456&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y&date=YYYY-MM-DD" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

methods

Získání povolených metod
Metoda pro získání nastavení, které má e-shop povolené v Comgate Platebním Systému. Touto metodou lze získat seznam dostupných platebních metod pro realizaci plateb.
V odpovědi se nachází XML nebo JSON, podle zvoleného parametru. Oba formáty mají stejnou úroveň zanoření.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded

Získání platebních metod

merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

type
string

Formát vrácených dat ('xml' nebo 'json'). Pokud nebude vyplněno, použije se 'xml'.

lang
string

Výběr, v jakém jazyce budou popisy metod. Povolené hodnoty jsou 'cs', 'sk', 'en', 'es', 'it', 'pl', 'fr', 'ro', 'de', 'hu', 'si', 'hr', 'no', 'sv', 'bg', 'da', 'el', 'et', 'lt', 'lv', 'nl', 'pt'. Pokud nebude vyplněno, použije se 'cs'.

curr
string

Vyplněním parametru na hodnoty CZK nebo EUR dojde k vrácení metod, které podporují zadanou měnu (CZK, EUR, PLN, HUF, USD, GBP, RON, NOK, SEK).

country
string

Kód země ('AT', 'BE', 'CY', 'CZ', 'DE', 'EE', 'EL', 'ES', 'FI', 'FR', 'GB', 'HR', 'HU', 'IE', 'IT', 'LT', 'LU', 'LV', 'MT', 'NL', 'NO', 'PL', 'PT', 'RO', 'SL', 'SK', 'SE', 'US'), parametr slouží k omezení výběru platebních metod pro zadanou zemi.

price
integer <int32>

Cena za produkt v centech nebo haléřích. U měny HUF nelze zadat cenu s desetinnými místy. V tomto případě musí cena vždy končit 00.
Musí být min. 1 CZK; 0,1 EUR; 1 PLN; 100 HUF; 1 USD; 1 GBP; 5 RON; 0,5 NOK; 0,5 SEK.
Max. 1 000 000 CZK; 40 000 EUR; 170 000 PLN; 12 500 000 HUF; 45 000 USD; 35 000 GBP; 190 000 RON; 400 000 NOK; 390 000 SEK.

initRecurring
boolean
Default: false

Příznak pro iniciační transakce pro opakované platby. Pouze pro Klienty, kteří mají službu povolenou.

verification
boolean
Default: false

Parametr ověřovací platby, v případě požadavku na založení ověřovací platby (hodnota ‘true’) není nutné posílat parametr ‘initRecurring’.

preauth
boolean
Default: false

V případě požadavku na předautorizaci platby kartou nastavte na ‘true’. V případě normální platby vyplňte ‘false’ nebo parametr nepoužívejte. Pouze pro platby kartou.

expirationTime
string

Délka expirace platby. Povolená hodnota je celé číslo následované písmenem zvolené časové jednotky: ‘m’ (minuty), ‘h’ (hodiny) nebo ‘d’ (dny). Například ‘30m’ (30 minut) nebo ‘10h’ (10 hodin) nebo ‘2d’ (2 dny). Jednotky nelze kombinovat. Výsledná délka musí být v rozmezí 30 minut až 7 dní.

embedded
boolean

Parametr 'embedded' slouží k filtrování metod v případě, že se brána bude zobrazovat v iframe. Dojde k odfiltrování platebních metod, které není možné na platební bráně v iframe zobrazit. Pokud zobrazujete platební bránu v iframe, použijte 'embedded=true'.

userAgent
string

Parametr 'userAgent' slouží k identifikaci webového prohlížeče zákazníka. Odfiltruje platební metody nekompatibilní s daným zařízením.

Responses

Response Schema: application/json
required
Array of objects

Dostupné metody

Array
id
string

ID metody

group
string

Skupina metody

groupLabel
string

Popis skupiny metody

name
string

Název metody

description
string

Popis metody

logo
string

Logo metody

logo_240
string

240px logo metody

cblogo
string

Centrované větší logo metody

clogo
string

Centrované logo metody

sblogo
string

Čtvercové větší logo metody

slogo
string

Čtvercové logo metody

Response Schema: application/json
required
Array of objects

Chyba

Array
code
string
message
string

návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1100 neznámá chyba
1200 databázová chyba
1300 e-shop nemá žádnou metodu
1400 chybný dotaz
1500 neočekávaná chyba

extraMessage
string

upřesnění chybového hlášení

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/methods \
--data "&merchant=123456&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y&type=json" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'

Response samples

Content type
application/json
{
 • "methods": [
  ]
}

status

Získání stavu platby na pozadí
Analogická funkce pro předání výsledku platby na pozadí, pouze iniciovaná Obchodem. Nenahrazuje však předání stavu platby na pozadí, její implementace je stále povinná.

Request Body schema: application/x-www-form-urlencoded

Získat stav platby

merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

transId
required
string

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

Responses

Response Schema: application/x-www-form-urlencoded
code
required
string

Návratový kód metody

message
required
string

popis chyby v závislosti na návratovém kódu:
0 OK
1100 neznámá chyba
1200 databázová chyba
1400 chybný dotaz
1500 neočekávaná chyba

v případě code=0 jsou v odpovědi následující parametry:

merchant
required
string

identifikátor e-shopu v systému Comgate

test
required
string

Hodnota 'true' znamená, že platba byla založena jako testovací, hodnota 'false' znamená produkční verzi.

price
required
string

cena za produkt v centech nebo haléřích

curr
required
string

kód měny dle ISO 4217

label
required
string

krátký popis produktu (1-16 znaků)

refId
required
string

reference platby v systému e-shopu

payerId
string

identifikátor Plátce v systému e-shopu

method
string

použitá metoda platby, z tabulky platebních metod

account
string

identifikátor bankovního účtu e-shopu, na který Comgate převede peníze

email
required
string

kontaktní email na Plátce

name
string
identifikátor produktu - dle této položky je potom možné se zorientovat ve statistikách plateb Comgate platebního systému.
transId
required
string

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret
required
string

heslo pro komunikaci na pozadí

status
required
string

aktuální stav transakce, hodnoty
'PENDING' – platba je založena, finální výsledek není známý
'PAID' – platba byla úspěšně zaplacena
'CANCELLED' – platba nebyla dokončena korektně a je zrušena
'AUTHORIZED' – vyžádaná předautorizace proběhla úspěšně

payerName
string

předání jména účtu patřící Plátci

payerAcc
string

předání čísla účtu Plátce

fee
string

pokud má e-shop nastavené automatické strhávání poplatku za platbu, bude v tomto poli spočítaný poplatek za transakci, jinak bude pole nabývat hodnoty 'unknown'

vs
string

variabilní symbol platby (nemusí být vždy dostupné)

Request samples

# You can also use wget
curl -X POST https://payments.comgate.cz/v1.0/status \
--data "&merchant=123456&transId=AB12-CD34-EF56&secret=gx4q8OV3TJt6noJnfhjqJKyX3Z6Ych0y" \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'Accept: application/x-www-form-urlencoded'