Skip to main content

Úvod

Rozhranie API obchodníka umožňuje nastavovať platby na platobnej bráne, kontrolovať stavy platieb, sťahovať výpisy a implementovať ďalšie funkcie opísané v kapitolách nižšie.