Přeskočit na hlavní obsah

Použití správce závislostí

Instalace závislosti do vašeho projektu:

npm i @comgate/checkout

Načtení závislosti do zdrojového kódu:

import ComgateCheckout from '@comgate/checkout';
// styly používané pro Checkout SDK komponenty
import '@comgate/checkout/lib/comgate-checkout.css';

A následně je možné vytvořit instanci ComgateCheckout. Jediným rozdílem oproti příkladům uvedeným výše je nutné volat přímo ComgateCheckout(), místo window.ComgateCheckout().

ComgateCheckout({
checkoutId: "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx", // (povinné) checkout ID
locale: "en", // (volitelné, default: cs) jazyk UI
debug: true, // (volitelné, default: false) povolit debug mode
transactionId: "XXXX-XXXX-XXXX", // (povinné) Comgate ID transakce
// ...
})
.then((checkoutInstance) => {
// instance připravena
// TODO DIY
})
.catch((error) => {
// chyba v průběhu vytváření instance
// TODO DIY
});
Upozornění

Při používání správce závislostí (npm, yarn, ...), není ComgateCheckout mapováno na window.